3. Organisatie en gedrag optimaliseren

Effectiever verkoopresultaat met Design Thinking en Growth Consulting

HET EXPERIMENT ZORGT VOOR FRISSE IDEEËN

In deze derde fase van onze methode komen we tot de kern van de verbeterpunten die wij zien bij MKB-bedrijven. Wij zijn namelijk van mening dat deze bedrijven meer innovatie zouden moeten nastreven om voldoende weerstand te kunnen bieden tegen concurrentie en zelfs disruptie in de markt. Ook op het gebied van sales is verbetering vaak hard nodig.

Om dit succesvol te laten zijn is de implementatie van 'Design Thinking' en 'Growth Consulting' in uw organisatie noodzakelijk. Voor een succesvol en innovatief team is Design Thinking een perfecte oplossing, door dit te combineren met Growth Consulting gaan uw medewerkers beter presteren en bereikt u meer verkoopresultaat. Kortom, essentieel voor de levensvatbaarheid van bedrijven.

Wij stellen voorop dat de visie en strategie van een bedrijf helder moet zijn, voordat het duurzaam kan (blijven) groeien. Wij nemen daarom bij nieuwe opdrachten meestal een stap terug en denken eerst strategisch mee, in plaats van eenvoudigweg te starten met de productie van websites, advertenties of andere drukwerk. Wij denken samen met u mee over de positionering en profilering van uw bedrijf en zorgen hierdoor dat u helder kunt overbrengen wat u wilt uitdragen aan uw klanten.


SCRUM Methode

In het kort luidt de SCRUM-methode als volgt; het is een aanpak die ingezet kan worden om inzicht en helderheid te verkrijgen in de voortgang van een project.

Deze methode zorgt voor een disciplinair en zelfsturend team, dat zelf doelen stelt en behaalt. Ieder teamlid is betrokken bij alle facetten van het proces. Door deze open sfeer en omgeving te creëren en duidelijk samen een bepaalde richting in te gaan, wordt het team productiever en worden (tussentijdse) doelen behaald. De methode wordt gebruikt om onvoorziene ontwikkelingen of invloeden, die de vooraf gestelde doelen ondermijnen, tijdig te ontdekken.

Serendipity

Serendipity is het vinden van iets bruikbaars en onverwachts, terwijl je eigenlijk op zoek was naar iets anders. Je bent bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe jas en komt thuis met een boek. Maar ook een concept ontwikkelen en dit opstarten, vervolgens falen en opnieuw beginnen is een vorm van serendipity, die wij stimuleren. In een tijd waarin men flexibel moet zijn en niet meer standaard een uitgestippelde lijn volgt in de carriere, experimenteert men steeds meer met verschillende elementen. Wij stimuleren deze creativiteit en denken graag met u mee over vernieuwende onderwerpen of concepten.


S.M.A.R.T. Methode

De S.M.A.R.T. methode wordt veel ingezet bij projecten waarbij bepaalde (leer)doelen zijn vastgesteld. De methode houdt in dat je deze doelen stelt aan de hand van 5 elementen, namelijk; Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Hiermee wordt bedoeld dat het doel dat je opstelt zo concreet mogelijk geformuleerd moet zijn en je dit doel na het behalen van de deadline moet kunnen meten. Daarnaast moet het doel acceptabel zijn, dat wil zeggen dat het doel haalbaar moet zijn voor zowel jezelf als jouw omgeving. Vervolgens moet het gestelde doel realistisch zijn. Het moet passen in de opdracht en binnen een bepaalde tijd uitvoerbaar zijn. Dit brengt ons gelijk op het laatste punt, namelijk tijdsgebonden. Het doel moet een duidelijke omschrijving van tijd bevatten, zodat je weet wanneer de deadline is.

Een goede S.M.A.R.T. doelstelling luidt bijvoorbeeld als volgt;

"Ik wil binnen 4 maanden de bezoekersaantallen op de website met 5% verhogen door meer advertenties te plaatsen op Google en zoekmachine-optimalisatie toe te passen".

Growth Consulting

Het is belangrijk dat uw personeel commerciëler wordt, zodat de verkoopresultaten toenemen. Iedere medewerker zou een goede verkooptraining moeten krijgen. Al meer dan 10 jaar helpt Dutchvertising bedrijven duurzame en winstgevend groei te realiseren.

Wij zien bedrijfsstrategie als een pakket unieke maatregelen waardoor een bedrijf meer waard wordt dan de som der delen.